Kolmannesta rivistä on kyllä vielä melkoinen vuori kiivettävänä ensimmäisen rivin aurinkotuoleihin,