Baird Beer Companyn olutlista on varsin selkeä annoskokoja myöten.