Bangkokin ihailu korkeuksista on monesta reissun kohokohtia.