Swazimaassa tien varsilla näkyi isoja maatalouskoneita.