Värimaailma ja järven kirkaus ovat ainutlaatuisia Köningssee-järvellä.