Sillan toisessa päässä noustiin ylös auto- ja rautateiden päälle.