Varustejaon jälkeen oli vuorossa kenraali Olaf Ryen käskynjako.