Cooper’s Croze oli yksi viskeistä, jonka syntyhistoriaan tutustuttiin.