Maisteluosuuden ja oppitunnin jälkeen olimme valmiita sekoittamaan oman viskimme kolmesta eri viskistä.