Taukopaikoilla on oleellista, että tavarat eivät näy auton sisätiloista.