Reitillä oli osassa kohtaa metalliköysiä apuvälineinä.