Polvet oli kovilla viimeisellä pitkälle metsikössä kulkeneella osuudella.