Harvoin sponsoreita on näkynyt kirkon lasimaalauksissa.