Žižkovin TV-torni on samannimisen omaleimaisen kaupunginosan tunnusmerkki.