Merkinnöistä selviää, millaisesta erästä on kysymys ja sen käyttötarkoituksesta.