Kivi Paper Käärid on sisustukseltaan hyvin pelkistetty, kuten läheinen F-Hoonekin.