Pärnun kaksikilometriä pitkä aallonmurtaja estää hiekan pääsemisen Pärnujoen suistoon.