Tervise Paradiis ja sen vesiliukumäet houkuttelevat lapsiperheitä.