Kanariansaarten ruokailukulttuuri on korkeatasoista.