Viheriöiden kunnossa sen sijaan ei ollut moittimista.