Varmistajille opastettiin oikeat tekniikat ja mitä ei saa tehdä.