Välillä ylitettiin myös vaikeakulkuisia rakkakivialueita.