Talvisesta Myllykoskesta puuttuu muut retkeilijät kesään verrattuna.