Reitti on ohjattu kiertämään vastapäivään, mutta itse kiersimme myötäpäivään.