Välillä Kotajärven reitillä vastaan tuli kaatuneita tai kaadettuja ikihonkia.