Varalassa nautitaan kauniista asuinaluemaisemista.