Pyydä lupaa käydä tutustumassa konehuoneeseen konemestarilta.