Kullanhuuhdontapaikka on oikeiden kaivausalueiden läheisyydessä.