Färjsundetin salmen maisemat Höga C:n huipulta Uffe på bergetillä.