Saariselän rinteet jakautuvat kahden tunturin väliselle alueelle.