Hiilostettua Inarijärven siikaa ravintola Rakassa.