Maisemaravintola Tuikulle menevä tie tarjoilee upeita maisemia ja hyvän katsauksen rinnealueisiin,