Sarvikallion maisemat Tuusulanjärvelle on ikuistanut monet taiteilijoista.