JukuParkin vesiliukumäet hallitsevat alueen maisemaa.