Pitkospuiden heikko kunto harmitti luonnossa liikkujaa.