Siinä missä Lissabonissa kiehtoi ratikat, Portossa kiehtoisi Dourojoen laakson viljelmät.