Kabukichon neonvalot ovat nekin omanlainen nähtävyys.