Sattumanvaraisesti saatu lippu aukaisi oven jompaan kumpaan porttiin.