Neuvostoliiton miehityksen ajan julmuuksista kertova näyttely on varsin vaikuttava.