Panimopäällikön työhön kuuluu monenlaisia asioita.