Kaikille illastajille oli annettu vihko, mihin sai tehdä merkintöjä aterioista. Samalla oli myös jokaiselle kokille lähetettäväksi “tervehdyslappu”, jotka kerättiin heille kunkin tekemän annosten jälkeen.