Siika-stroganina oli avauksena täydellinen ja asettelu jääpedillä loistokas.