Kohteena maailma / Rami ja Pata Degerman PING-tunelmassa.