Kioskin vieressä oli hauska kahden istuttava keinu.