Loius Suárez vei Uruguayn jatkoon kahdella maalillaan Port Elizabethin illassa.