Jyrkkäseinämäiset kalliot kohoavat parhaimmillaan 50 metrin korkeuteen.