Villin Reitin loppuun on tarjolla pieni porrasnousu palauttavana liikuntana ennen taksikuljetusta lähtöpaikkaan.