Palovartian tupa ja graniittiset kivikasat eli toorit.