Siikanevan suoalue on oiva paikka rauhoittumiselle.