Kanjonin reunamat oli paikoin jyrkät, mutta köysillä suojattu.